Zomi Khat Kikaaplum

USA, IOWA state , Desmoines khua ah April 21,2017 ni in, Pa Pau Suan Kim sia thau taw kikaaplumh ci hi.

Ama sia atate 3 taw, apartment khat pan azi muak aa ngak in a om laitak uh hi aa, palikte report dan hi le akaaplumh te sia phalaak te hi in kison hi.

Palikte in athu nungzui aa, tualthat te man zo ngawllai uh hi.


Src: whotv


0 comments:

Post a Comment