Sakhi In Mihing Sa Ne

USA, Texas, San Marcos ah mihingthisa khat ii taksa sia sakhi na ne ci luilamh hi.

Mihing thisa ii luanghawm sia scientist te in, ngam sungah 2014 July lai in koi uh aa, mihing thisa sia ii omna munh sia camera taw zaih ku uh hi.

Tha luk zawk ciang sakhi khat in mihing nguu kheau aa, tha liat zawk ciang khat vei ma sakhi dang khat in mihing tasia ii ngu kheu kik laleau ci hi. Hi bangh in sakhi ii mihing samuat aneak akimusia akhatveina ci'n kison hi.

Src: telegraph


0 comments:

Post a Comment