Kawlpi Ah Tualthana Khat

Kawlpi pan ngunkhawm sang paina lampi hui pi 600 khawng kikhualana lozau sungah July 8, 2017 ni in, numeino khat ii luanghawm amuat sa in kimu hi.

Akikat ciang July  6,2017 ni in Leipui Pinlong veang pan abo amin ....??(Kipualaak ngawl) kumh 15 ngual tan sali kaa ngaknu no khat hi in kison hi. 

Src: KL Ngin


0 comments:

Post a Comment