Miss World 2017 Kumh Ah Akhatna Ngaa Sia ii Thuzona

2017 leitungbup numei picing kidemna (Miss World) akhatna ngaa sia Manushi Chhillar , India pan hi. 

Akhatna ngaa natu thukidokna ama ii zokikna thu sia mihing tam tatak ii lungtang thutha peuma hi. 

Thudokna : Thasum tambel ngaa tu in akilawmsia akuate hi aa banghang ziam?

Nu sia zaataakna lianbel ngaa tu kilawmte hi.
Mihing khat tungah sum bek hi ngawl itna le zaataakna piak taw zong kibang ngawl hi.
Ka Nu itna in ka nuntak sung hong phawng bel hi. Nu akici theampo in atate atu ngimh ngaa mama hi, Tua ahikom Nu te sia zaataakna lianbel le thasum tambel ngaa tu kilawmte hi". 


0 comments:

Post a Comment