Huisuangval Thu Tawm

Mihingte in, Huisuangval sia amun zui in min tatuam nei sak uh hi.

Pacific tuipi le, Atlantic tuipi ah sia "hurricane" ci aa, India tuipi sungah Cyclone naa in, Pacific tuipi thangsangah Typhoon ci uh hi.

Hong pianna ahang sia nisat hangin tuipi maitangteng hong lum/ sa in tuikhuu te in hui taw akaat to ciang, tuipi maitangah aniamna teng pressure kiam hi.

Akiim le paam pan hui te thakhat thuu in tuamun ah hong ki niil ahikom tua mun ah tui khuu te van ah akipeisa in kaato hi.

Tua aki pepei huite sia honng haat va-ial , haat va-ial in huisuangval hong suak hi.

Nat khat sung tai bangza thet thei natu ahaatna sia kitee in anuai abangh nambat kipia hi.
  • Nai khat tai 74-95 (Category 1)
  • Nai khat tai 96-110 (Category 2)
  • Nai khat tai 111-129 (Category 3)
  • Nai khat tai 130-156 (Category 4)
  • Nai khat tai 157 sang atamzaw (Category 5)Ref: NASA

0 comments:

Post a Comment