U.S. Ah Mopoai

USA, Kentucky, Bowling Green , Myanmar Assembly of God biakinn ah Suapui Thang Thian Mung le Suapuinu Sung Sial Dim Pau te ii pumkhat suana mopoai sia

May 20, 2018 ni
Sun 12:00 pawl in vawtsawm uh hi.

Mopa tu Thian Mung sia (Pa Sing Ngo, Dolluang) le Nu Thian Khan Huai (Malaysia) te ii tapa hi aa, monu sia Buanman khuami (Pa Ngo Khan Tual) le tulaitak Australia om Nu Vum Za Neam te ii tanu hi.
Related image

0 comments:

Post a Comment