Kawlte Khutnuai Pan Suaktazo

Kawlte Khutnuai Pan Suakta Zo ci upna taw akiphut Thinglamte

Amun :Lophei Khuathungh
Kiphutni :8-8-2018

Photo :Thang Dal Mung0 comments:

Post a Comment